Progressieve architectuur ontwikkelen waarbij schoonheid en techniek nauw met elkaar verweven zijn, is mijn streefdoel. Een intelligente analyse van omgeving en functie, het stileren van structuren en een sociale verantwoordelijkheid vormen hierbij de basis voor een eigentijds ontwerp.

Skyscrapercity

 • Het idee van de toren moet in vraag gesteld worden door de glazen dozen van de jaren zestig en de negatieve connotatie die wonen in een toren heeft.

  De voormalige Michelin-site langs het kanaal is een smeltpunt van basiscomponenten die een hoofdstad determineren : het 19e eeuwse stadscentrum, de haven en de hightech hoogbouw. Het ontwerp verbindt deze drie elementen tot één geheel, zowel voor esthetiek als functionaliteit binnen het gebouw. De industriële look eigen aan de havenactiviteit, het homogene majestueuze karakter van de Brusselse skyscrapers en de individualiteit die de straten en huizen van het oude stadscentrum bepalen.

  Voor de realisatie van het torenontwerp wordt horizontaal en verticaal ontworpen. Een basisvorm werd ontwikkeld gebaseerd op de perceptie van binnen naar buiten. Per verdieping worden relevante uitzichten in scene gezet. De verdere opbouw van de toren steunt op het idee dat een appartementsgebouw een verticale woonwijk is. De basisvorm van de toren voorziet een compartimentering binnen het gehele complex wat een gevoel van individualiteit mogelijk maakt. Semi-publieke ruimtes in de vorm van tuinwijkjes en straten worden voorzien zodat de gebruiker kan genieten van de voordelen van een rustige buitenwijk in hartje Brussel.

  Door de technische structuur van het gebouw te integreren in zijn architecturale beleving kan de uiteindelijke indeling van het gebouw flexibel gemaakt worden zonder het origineel karakter te schaden. Het gebruik van een kubistische vorm verdeeld in een 3,9m x 3,9m stalen grid voorziet een modulair systeem. Circulatie- en technische kokers worden in de hoeken van de kubus geplaatst zodat vier - verdiepingen hoge openingen gerealiseerd kunnen worden.

Architectuur: residentieel
Brussel, België
Ontwerpstudie
147 appartementen, plusfuncties, ondergrondse parking, omgevingsaanleg, toren 34.950m² vloeroppervlak, plusfuncties 1.253m² vloeroppervlak, ondergrondse parking 9.800m²

BIB/AR

 • Bibliotheken staan op het punt van een grote transformatie. Hoe mensen toegang krijgen tot informatie en deze verwerken, hoe ze omgaan met elkaar, de bronnen en hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn, is de laatste jaren drastisch veranderd en evolueert op snel tempo. De bib dient mee te gaan in deze ontwikkeling zodat iedere inwoner toegang heeft tot deze wereld van ideeën.

  BIB/AR is een gebouw dat hoort te inspireren en te verleiden. Het is een geïntegreerde oase in de stad waar kennis wordt gedeeld. Als openbaar gebouw waar kennis het hoofdonderwerp is, zou het achterhaald zijn deze ontwikkeling niet te integreren in het ontwerp. Daarom wordt een compact, flexibel volume ontwikkeld dat aan de Zuid- en Oostzijde voorzien wordt van een dubbele glazen gevel met geventileerde spouw. Dit biedt grote voordelen op vlak van lichtinval, thermische en akoestische eigenschappen maar ook esthetisch uitzicht.

  Het karakter van het gebouw beïnvloedt de gemoedstoestand van de gebruiker. Refererend naar de textielnijverheid in Sint-Niklaas wordt de BIB/AR omkleed met een glazen laken waardoor geborgenheid en beweging ontstaat. Door een geperforeerde folie op de glaspartijen aan te brengen, wordt zoninstraling gereduceerd. Door de folie op beide glasvlakken te plaatsen, krijgt men een moiré-effect waardoor het gebouw geen moment hetzelfde is.

  Het bouwvolume is een nieuwbouw op de originele footprint van de bib. De vertrekbasis is de bouwput met bestaande funderingsplaat en bestaande kelderbuitenwanden. Voor efficiënt ruimtegebruik wordt verticaal i.p.v. horizontaal uitgebreid. Het gebouw bestaat uit een vaste kern, atrium, flexibele open ruimte. Een slimme huid omkleedt het gebouw.

  * i.s.m. SVR-Architects nv, ARTES ROEGIERS nv, Studiebureau boydens, Norbert Provoost ingenieursbureau bvba

Architectuur: publiek
Sint-Niklaas, België
Wedstrijd DBFM
Stadsbibliotheek en stadsarchief 7.500m² vloeroppervlak, omgevingsaanleg*

Kitchen to table

 • De keuken is vandaag de dag vaak het hart van het huis. Bij de verbouwing van een appartement uit de jaren ’70 werd dan ook veel aandacht besteed aan deze ruimte.

  Om zoveel mogelijk ruimtegevoel te creëren, zijn de wanden tussen de originele keuken en de leefruimte gesloopt. Zo kan ook natuurlijk daglicht tot diep in de nieuwe leefkeuken vallen. Door de beperkte oppervlakte was het van belang dat de keuken als een meubelstuk geïntegreerd werd in de woonruimte. Drie op zichzelf staande volumes worden zo geplaatst dat er een functionele werkplek ontstaat in relatie met de zit- en eethoek. De vloer van de keuken wordt met witte tegels bekleed in contrast met de bestaande parketvloer in de leefruimte. Zo wordt de kookplaats duidelijk gedefinieerd zonder voor een barrière te zorgen.

Interieur: residentieel
Sint-Niklaas, België
Privaat
Keuken 9m² vloeroppervlak

Water wall

 • Wonen aan de kaai stelt enkele uitgesproken uitdagingen. De nabijheid van water nodigt uit voor openheid en een optimaal uitzicht. De stedelijke omgeving vraagt dan weer om een zekere geslotenheid aan de straatzijde. De oriëntatie van de voorgevel naar het Westen vereist een doordacht antwoord op mogelijke hinder van zon, wind en regen.

  Aan de straatgevel van dit appartementengebouw wordt over de hele lengte een dubbele gevel geplaatst. Deze “muur aan het water” voorziet een gevelbreed terras. De buitenhuid bestaat uit een flexibele zonwering. Zo kan het balkon worden afgeschermd voor talrijke redenen: privacy, windscherm, zonnescherm, isolatie, slagregen, akoestiek… Vermits de zonwering verticaal verschuift, wordt er geen permanent obstakel gevormd voor lichtinval en uitzicht. De gevel beweegt en verandert afhankelijk van de seizoenen en dag/nacht. Het volgt de dynamiek van zijn omgeving.

  De invulling van het complex is zo flexibel mogelijk opgesteld. Een zeer compacte circulatieschacht wordt zo ver mogelijk van de straatgevel geplaatst. Centraal worden aan beide zijden een schacht voor technieken voorzien. De scheidingswanden en betonnen circulatieschacht dragen de gehele vloerplaat waardoor de invulling van het niveau steeds gewijzigd kan worden.

  * i.o.v. SVR-Architects nv

Architectuur: residentieel
Antwerpen, België
Privaat
6 appartementen, overdekte parking, zwembad, fitness 1.800m² vloeroppervlak*

Spa

 • Een uitgebluste badkamer die dringend aan herbronning toe is.

  De vraag naar een complete badkamer met ligbad in een beperkte ruimte leidde tot een ontwerp, gekenmerkt door rust en eenvoud.

  Een slimme keuze van toestellen en hun positionering, in combinatie met een subtiel spel tussen mat en glans, leidde tot een modern kuuroord waar natuurlijk licht de hoofdrol speelt.

Architectuur: interieur residentieel
Temse, België
Privaat
Badkamer 3,5m² vloeroppervlak

Info

In 2007 behaalde ik de Master in de Architectuur, waar sterk de nadruk werd gelegd op het conceptuele denken en handelen. Om mijn technische kennis te vergroten, heb ik hierna de studie Ingenieurswetenschappen: architectuur met succes beëindigd. Dankzij deze uitgebreide vorming in zowel design als functionaliteit probeer ik steeds op zoek te gaan naar een esthetische oplossing die een antwoord geeft op meer dan één probleem.

AN streeft naar het creëren van innovatieve architectuur waarbij een antwoord wordt geboden op esthetiek, realiteit en functionaliteit. Hiervoor wordt steeds uitgegaan van een directe wisselwerking tussen poëzie en werkelijkheid.

AN pakt verschillende schalen aan, van totaalproject tot interieur en sculptuur. Dankzij intens overleg met de klant en betreffende diensten, maar ook met verschillende partners binnen en buiten de bouwsector, komen we op een heldere manier tot het juiste resultaat.

Curriculum vitae